CIRI DAN WUJUD MALAIKAT

Assallamu’allaikum mass n’ miss sadayana.

M2000 – Sedari kecil ,saat kita SD ,atau saat kita masih di TPA , kita selalu diajarkan tentang malaikat oleh guru-guru kita.

image

Malaikat adalah salah satu makluk yang paling taat kepada sang pencipta, dia ghaib, tapi kadangkala menunjukkan dirinya kepada orang-orang tertentu .Bahkan kadangkala dia menampakkan dirinya kepada khalayak umum, walaupun belum tentu itu asli…contohnya banyak di youtube.
Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya..jadi sudah pasti dia bisa berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat lain dengan cepat sesuai kemampuannya.

Banyak orang penasaran seperti apa karekteristik dari malaikat tersebut. Hanya
sebagian orang saja yang baru mengetahui, itupun belum tentu keasliannya. Oleh karena itu, kita kembali lagi kepada pedoman hidup
yakni kitab suci al-Qur’an.

Di beberapa ayat disebutkan sifat dan wujud malaikat, di antaranya:

1. Mulia,
Seperti dalam surat Abasa: 15-16, “di tangan para penulis (malaikat), yang mulia lagi berbakti.”

2. Bukan laki-laki/ perempuan, atau pun bukan
pula anak Allah. QS Shaffat 149-151,
Tanyakanlah (ya Muhammad) kepada mereka
(orang-orang kafir Mekah): ‘Apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki, atau apakah Kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikan(nya)?’
Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka
dengan kebohongannya benar-benar mengatakan: ‘Allah beranak,’ dan
Sesungguhnya mereka benar-benar orang yang
berdusta.”

3. Wajahnya menawan, seperti yang terdapat dalam surat al-Najm 5-6, “Yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat. Yang mempunyai akal yang cerdas dan (Jibril itu) menampakkan diri dengan rupa yang asli (rupa yang bagus dan perkasa).”

4. Mempunyai sayap.
QS. Fathir (35): 1,
“Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan Malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai
macam urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat. Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

5. Tidak makan dan juga tidak minum.
QS. adz-Dzariyat (51): 24-28, “Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tentang tamu Ibrahim (Yaitu malaikat-malaikat) yang
dimuliakan? (ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan: ‘Salaaman.
Ibrahim menjawab: ‘Salaamun (kamu) adalah
orang-orang yang tidak dikenal.’ Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk.
Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim
lalu berkata: ‘Silahkan anda makan.’ (Tetapi mereka tidak mau makan), karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka
berkata: ‘Janganlah kamu takut’, dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang alim (Ishak).”

6. Tidak punya lelah.
QS. al-Anbiya: 20,
Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya.”

7. Dapat berubah wujud Seperti yang dikisahkan al-Qur’an tentang Maryam, ibu Nabi Isa, dalam surat Maryam: 16-19,
“Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam al- Qur’an, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari
keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, maka ia mengadakan tabir (yang
melindunginya) dari mereka; lalu Kami mengutus roh Kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna.
Maryam berkata ,” Sesungguhnya aku
berlindung dari padamu kepada Tuhan yang Maha pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa.’ Ia (Jibril) berkata: ” Sesungguhnya
aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci’.

8. Selalu takut kepada Allah SWT. ( QS. Ali Imran: 18 ) “Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak
disembah), yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada
Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

9.  Makhluk yang paling
taat beribadah.( QS. Al Anbiya: 27 )
“Mereka itu tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah perintahNya.”
Di antara ibadah-ibadah malaikat adalah sebagai berikut:
a. Bertasbih.( QS. Al-Syura: 5 )
Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atas (karena kebesaran Tuhan) dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Tuhan-nya dan
memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Ingatlah, bahwa sesungguhnya Allah Dia-lah yang Maha Pengampun lagi
Penyayang.”
b. Shalat, (QS. Shaffat: 165 ) “Dan sesungguhnya Kami benar-benar bershaf-shaf (dalam menunaikan perintah Allah).”

Semoga bermanfaat

Wassallamu’allaikum…

Library : islampost

_____________________________________________________

* BERITANYA SIH SAMA – PENYAMPAIANNYA YANG BIKIN BEDA *

motto : diudara kita saudara – di darat kita sahabat
_____________________________________________________

Iklan

7 tanggapan untuk “CIRI DAN WUJUD MALAIKAT”

gunakan suaramu

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s