Nasihat Bagi Yang Suka Menghina Pemimpin

Assallamu’allaikum mass-miss sadayana

image

Masshar2000.Com – Tidak henti-hentinya saya membuat artikel tentang perlunya menghormati pemimpin .
Karena apa , aman tidaknya suatu negara itu sebenarnya bersumber dari rakyatnya sendiri , mau dikasih pemimpin atau presiden bagaimanapun , kalau rakyatnya tetap tidak mau menahan diri , tidak mau menghormati pemimpinnya , akibatnya negara tidak akan kondusif .

Khalifah Ali pernah ditanya sama sahabat yang kurang lebih begini  , ” kenapa jamanmu tidak seaman seperti jaman nabi ? , dan Ali pun menjawab , ” karena jaman nabi rakyatnya adalah seperti aku , bukan seperti yang sekarang ini ” .

Maka , sudah jelas bahwa rakyat adalah kontributor terbesar dalam permasalahan bangsa . Maka sudah kwajiban kita sebagai rakyat untuk taat kepada pemimpin .

Kali ini akan saya ulang artikel sebelum-sebelumnya untuk menambah pengetahuan kita tentang bagaimana bersikap kepada pemimpin .

TAATILAH PARA PEMIMPIN”
(Menurut Al-Qur’an & Hadis)

Firman Allah Ta’ala:
يأيهاالذينءامنواأطيعواالله وذأطيعواالرسول وأولى الامرمنكم
Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di kalangan kamu”.(An-Nisa:59)

Sabda Nabi s.a.w(maksud):

1). “Sesiapa taat kepada pemimpin maka dia telah taat kepadaku dan sesiapa yang menderhakai pemimpin maka dia telah derhaka kepadaku”.(HR Bukhari no.2957)

2). “Kamu wajib patuh dan setia, dalam keadaan susah atau senang,suka atau duka dan walaupun merugikan kepentinganmu”.(HR.Muslim no.1836)

3). Seorang Sahabat bertanya kepada Rasulullah s.a.w: Ya Nabi Allah,bagaimana menurutmu jika para penguasa yang memimpin kami yang selalu mengutamakan hak mereka tetapi mereka tidak bersedia memenuhi hak kami?
Nabi menjawab:”Tunduk dan patuhlah kamu,sesungguhnya mereka akan bertanggungjawab atas kepimpinanya,manakala kamu juga akan bertanggung jawab terhadap ketaatan kamu kepadanya”.(HR.Muslim no.1846)

4). “Sesiapa yang dipimpin oleh seseorang pemimpin lalu dia melihat pemimpinnya berbuat maksiat kepada Allah,maka hendaklah dia membenci perbuatannya,namun jangan dia melepaskan ketaatan daripadanya”.(HR.Muslim no.1855)

5). “Sesungguhnya sepeninggalanku akan muncul para pemimpin yang bertindak sesuka hatinya dan membuat berbagai kebajikan yang kamu tidak menyukainya”.Para Sahabat bertanya apa harus mereka lakukan ketika itu,Nabi menjawab:”Tunaikanlah kewajipan kamu dan mintalah hak kamu(berdoa) kepada Allah”.(HR.Muslim,1843)

6). “Sesiapa yang tidak menyukai sesuatu daripada pemimpinnya maka hendaklah dia sabar.Kerana sesungguhnya tiada seseorang pun daripada manusia yang memisahkan diri daripada pemimpinnya sekalipun hanya sejengkal lalu dia mati melainkan matinya dalam keadaan Jahiliyah”.(HR Muslim no.1849) .

Adapun perkara yang kita boleh tidak taat kepada pemimpin adalah :

Firman Allah Ta’ala;

1). (maksud)
“Barangsiapa yang MELANGGAR hukum Allah,mereka itulah orang-orang yang zalim”.(QS.Al-Baqarah:229)

2). (maksud)
“Barangsiapa TIDAK MEMUTUSKAN perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah,maka mereka itu adalah orang yang zalim.(QS.Al-Maidah:45)

3). (maksud)
“Dan janganlah kamu taat kepada orang yang telah Kami lalaikan hatinya daripada mengingat Kami dan ia mengikut hawa nafsunya serta urusannya melampau batas”.(QS.Al-Kahfi:28)

4). (Maksud)
“Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang MELAMPAU BATAS”.(Asy-Syu’ara:151)

Sabda Rasulullahi shollallahu ‘alaihi wa sallam(maksud);

1). “Tidak ada ketaatan pada perkara MAKSIAT kepada Allah.Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam perbuatan yang baik”.(HR.Muslim:1840,Bukhari:7145)

2). Rasulullah s.a.w mendoakan Kaab b. Ujrah:”semoga Allah memelihara kamu dari era pemerintahan yang bodoh”.Kaab bertanya apakah pemerintahan bodoh itu?Nabi jawab:”Mereka ialah pemerintah yang datang selepasku TETAPI TIDAK MENGIKUT JEJAKKU DAN SUNNAHKU.Sesiapa yang membenarkan penipuan mereka,menyokong KEZALIMAN mereka maka mereka itu bukan daripada kalanganku dan aku juga bukan daripada kalangan mereka dan mereka tidak menemuiku di telaga Kautsar.Sesiapa yang tidak terpengaruh dengan penipuan mereka dan tidak menyokong kejahatan mereka maka mereka termasuk daripada kalanganku dan aku juga daripada kalangan mereka dan mereka ini akan menemuiku di telaga Kautsar.(HR.Ahmad,Ibnu Hibban:1723,shahih oleh Al-Albani,Tarhghib wa Tarhib:2242)

3). “Sesungguhnya sejahat-jahat pemimpin adalah pemimpin yang zalim.Maka janganlah kamu termasuk daripada golongan mereka”.(HR.Muttafaq’alaih)

4). Pada suatu ketika Nabi s.a.w menyuruh kami menyatakan bai’at(janji setia) kepada beliau.Rasulullah s.a.w meminta kami menyatakan baiat untuk mendengar dan mematuhi ketika kami kuat mahupun lemah,sulit mahupun mudah,dan tetap memberikan hak kepada pemimpin kaum Muslimin dan tidak memeranginya KECUALI JIKA JELAS DIA MENGINGKARI AJARAN ALLAH yang telah diberikan kepada kaum Muslimin.(HR.Bukhori,al-Fitn:7056,Muslim,al-Imaroh:1709)

5). Ubadah Ibn Shamit r.a berkata: Kami membai’at Rasulullah s.a.w dengan janji akan mendengar perintahnya,mentaatinya baik dalam keadaan susah mahupun senang,baik sulit mahupun lapang dan dalam keadaan dia lebih mengutamakan orang lain daripada kami dan kami tidak melawan orang-orang yang memegang kekuasaan,kecuali(beliau menjelaskan) jika kamu melihat bukti KEKUFURAN(perbuatan kufur/perlanggaran hukum/kejahatan) mereka.Terhadap orang seperti itu disisi kamu ada keterangan yang cukup daripada Allah”.(HR.Mutaffaq ‘alaih,al-Muntaqa 2/739)

image

Kesimpulan :

1. Larangan menghina atau menghujat seorang pemimpin dan anjuran menasehati dan bersabar atasnya.

2. Pemimpin yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab terhadap kaum muslimin seperti Khalifah, Presiden, Amir, Gubernur, Bupati dll.

3. Allah akan menghinakan seseorang yang menghina pemimpin didunia, karena telah berusaha menghina seseorang yang diberi kemuliaan oleh Allah.

4. Allah akan menghinakan orang yang menghina seorang pemimpin di akhirat kelak karena telah durhaka kepada Allah.(Al-Imam Ibnu ‘Illan al-Shiddiqi, Dalil al-Falihin li-Thuruq Riyadh al-Shalihin, 3/124).

AbuUsmanZahid mengatakan:
“Nasihatilah para penguasa, perbanyakanlah doa untuk mereka agar mereka melakukan kebaikan dan kebenaran dalam beramal dan menjalankan hukum. Sesungguhnya jika mereka baik, maka akan baiklah rakyat. Hati-hatilah kamu.! Jangan sampai kamu mendoakan keburukan atau melaknat mereka, kerana yang demikian hanya akan menambah kerusakan keadaan orang” Islam. Tetapi mintakanlah ampunan kepada Allah untuk penguasa (Pemerintah dan Pemimpin), semoga mereka meninggalkan perbuatan yang tidak baik, kemudian diHilangkanlah musibah dari kaum Muslimin”. (Al-Jamii Li Syu’abil Iman. 13/99. Al-Baihaqi. Cetakan Dar as-Salafiyah).

Dengan demikian, islam mengajarkan untuk tetap bersikap santun dan taat terhadap pemimpin. Karena seorang pemimpin itu merupakan representasi dari rakyat atau masyarakat yang memilihnya.
Jika masyarakatnya baik maka kemungkinan besar pemimpinnya juga baik begitu juga sebaliknya.
Karena itu, Islam melarang untuk menghujat dan menghina pemimpin meski ia pemimpin yang zalim karena hal tersebut bisa mengindikasikan dirinya yang juga zalim. Yang perlu dilakukan ketika mendapati pemimpin zalim adalah menasehati dan bersabar atasnya dengan cara terus mendoaknnya supaya menjadi baik dan benar .

Apa yang tidak bisa bagi Allah ?
Mendoakan pemimpin dapat pahala ,  melaknat pemimpin dapat dosa dan pemimpin tidak akan berubah menjadi lebih baik .
Mana yang anda pilih ?

Catatan :
* Artikel ini tidak bermakna membenarkan yang batil atau menafikan yang haq.
* Artikel ini bebas(tidak bermaksud) daripada fahaman atau aliran yang menyesat,fanatik(taksub),melampau atau berlebih-lebihan.
* Artikel ini tidak bermaksud politik semata-mata.
* Anda berhak untuk membetulkan jika terdapat kesalahan/kesilapan atau bertentangan dengan dalil dan hujah yang lebih kuat dan shohih serta mendekati kebenaran dan merujuk(melihat) kepada petunjuk Al-Qur’an dan As-Sunnah secara keseluruhannya.

image

Semoga bermanfaat ,
Wassallamu’allaikum …

Sumber

Ngobrol disini !

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: